p-plast.cz Bazény P-PLAST, bazénové p?íslu?enství, ?isti?ky odpadních vod Topasonline poptávky

p-plast.cz
Title: Bazény P-PLAST, bazénové p?íslu?enství, ?isti?ky odpadních vod Topasonline poptávky
Keywords: Bazény plastové, fóliové, keramické, domovní ?istírny odpadních vod, ploché st?echy, pvc folie, asfaltová izolace, zemní izolace, stavební práce, P-plast Lom
Description: Vyrábíme bazény plastové, foliové, keramické, domovní ?istírny odpadních vod, ?ov, jímky, septiky, vodoměrné, revizní ?achty, ví?ivé vany, ploché st?echy, pvc folie, asfaltová izolace, zemní izolace, stavební práce. P-plast Lom
p-plast.cz is ranked 7442670 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,241. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. p-plast.cz has 43% seo score.

p-plast.cz Information

Website / Domain: p-plast.cz
Website IP Address: 81.2.194.138
Domain DNS Server: ns.forpsi.net,ns.forpsi.cz,ns.forpsi.it

p-plast.cz Rank

Alexa Rank: 7442670
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

p-plast.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,241
Daily Revenue: $6
Monthly Revenue $184
Yearly Revenue: $2,241
Daily Unique Visitors 565
Monthly Unique Visitors: 16,950
Yearly Unique Visitors: 206,225

p-plast.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Thu, 04 Aug 2016 00:47:30 GMT
Server Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_fcgid/2.3.9

p-plast.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Bazény plastové 2 0.85%
fóliové 3 0.60%
keramické 4 1.03%
domovní ?istírny odpadních vod 3 2.61%
ploché st?echy 1 0.40%
pvc folie 0 0.00%
asfaltová izolace 0 0.00%
zemní izolace 1 0.37%
stavební práce 3 1.20%
P-plast Lom 1 0.31%

p-plast.cz Traffic Sources Chart

p-plast.cz Similar Website

Domain Site Title

p-plast.cz Alexa Rank History Chart

p-plast.cz aleax

p-plast.cz Html To Plain Text

Bazény P-PLAST, bazénové p?íslu?enství, ?isti?ky odpadních vod Topasonline poptávky úvod O firmě Kontakty Poptávka Odkazy Novinky Bazény Ví?ivé vany ?OV Vyrobky pro stavebnictví Stavební práce, izolace Fotogalerie Reference Bazény, domovní ?istírny odpadních vod Bazény Bazény plastové Bazény fóliové Bazény keramické online poptávka fotogalerie Stavební práce, st?echy, izolace St?e?ní izolace Zemní izolace Stavební práce St?e?ní světlíky online poptávka fotogalerie Ví?ivé vany Ví?ivá vana typ 1 Ví?ivá vana typ 2 Ví?ivá vana typ 3 Ví?ivá vana typ 4 online poptávka fotogalerie Nádr?e, septiky, jímky, ?OV ?istírny odpadních vod Nádr? - ?umpa Plastovy septik Vodoměrné revizní ?achty Lapák tuku, Pískovy filtr Podlahové ro?ty online poptávka fotogalerie Jezírka online poptávka fotogalerie Bazény Spole?nost P-PLAST nabízí bazény v?ech tvar? podle pot?eb a p?ání zákazníka. V nabídce najdete plastové bazény, fóliové bazény a bazény keramické. Spole?nost P-PLAST vám pom??e s vyběrem materiálu podle va?ich nárok? a po?adavk?. Samoz?ejmě doporu?í vhodné bazénové p?íslu?enství. Bazény jsou dodávány kompletní, v?etně ve?keré vámi po?adované technologie a pop?. zast?e?ení bazén?. plastové bazény foliové bazény keramické bazény Pro? bazény P-PLAST? dlouholetá zku?enost s vyrobou (spole?nost P-PLAST vyrábí bazény od roku 1995) certifikace vysoká kvalita individuální p?ístup k zákazník?m konzultace, odborná rada Domovní ?istírny odpadních vod TOPAS Domovní ?istírny odpadních vod (?OV) jsou vyráběny ve velikosti Topas 5-125 (?íslo u ozna?ení Topas vyjad?uje ekvivalentní po?et obyvatel, pro které je daná ?OV ur?ena). Jsou vhodné p?edev?ím k rodinnym dom?m, hotel?m, penzion?m, chalupám, restauracím a k jinym rekrea?ním objekt?m. ?istírny odpadních vod jsou dodávány kompletní. Pro dopravu a ulo?ení ?OV na betonovou základovou desku vyu?íváme vlastní auto s hydraulickou rukou. Domovní ?istírny vyrábíme v samonosném provedení bez nutnosti obetonování. Skelet ?istíren odpadních vod Topas je vyráběn z polypropylenového materiálu s dlouhou ?ivotností vyrobku. ?istírny odpadních vod vyráběné spole?ností P-PLAST jsou v ?eské republice certifikovány autorizovanou zku?ebnou SZú Brno. Sou?asně spole?nost P-PLAST získala atest ?i certifikát pro tyto dal?í země: Německo (Deutsches Institut für Bautechnik), Rumunsko, Francie, Polsko, Rusko. Originální technické ?e?ení ?OV Topas je chráněno mezinárodním patentem ?. 282 411. Ví?ivé vany Ví?ivá vana je vybornou volbou pro komfortní relaxaci. Ví?ivé vany se li?í po?tem míst k sezení, k le?ení, po?tem trysek a samoz?ejmě velikostí a vybavením. Byvají vybaveny odkládacími plochami nap?. pro nápoje, vonné esence, ob?erstvení… Chvíle trávené ve víru bublinek nám m??e zp?íjemnit vestavěny DVD p?ehráva? a uklidňující atmosfé?e zajisté také napom??e intimní podvodní osvětlení. Ví?ivé vany lze doplnit o vět?í po?et trysek dle va?eho p?ání. Jímky, ?umpy, septiky Vodotěsné nádr?e jsou vyrobeny z kvalitního polypropylenu. Materiál nádr?í splňuje po?adavky vyhlá?ky MZd ?. 37/2001 Sb. o hygienickych po?adavcích na vyrobky p?icházející p?ímo do styku s vodou a na úpravu vody a vyhlá?ky MZd ?. 38/2001 Sb. o hygienickych po?adavcích na vyrobky ur?ené pro styk s potravinami. Novinky P-PLAST Lom s.r.o., Lom 61, 390 02 Tábor Telefon: +420 381 277 681 | Fax: +420 381 277 077 | E-mail: p-plast@p-plast.cz | Web: www.p-plast.cz Copyright 2009 ? P-PLAST, Vytvo?ilo reklamní studio a fotostudio Ma?ina Bazény plastové | Bazény fóliové | Bazény keramické| Izolace, ploché st?echy emisní podmínky

p-plast.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Wed Jun 01 22:00:06 2016
domain:  p-plast.cz
registrant: SB:PSISCO-MNPSVA-S87114
admin-c:  PSISCO-MNPSVA-C87114
nsset:  FORPSI
keyset:  FORPSI-KS-EDTE55F2
registrar: REG-INTERNET-CZ
registered: 09.11.2004 11:45:00
changed:  16.12.2011 11:33:14
expire:  09.11.2016
contact:  SB:PSISCO-MNPSVA-S87114
name:   Ladislav Prchlík
address:  Lom 61
address:  Planá nad Lu?nicí
address:  391 11
address:  CZ
e-mail:  prchlikl@seznam.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  03.11.2004 01:35:00
contact:  PSISCO-MNPSVA-C87114
name:   Ladislav Prchlík
address:  Lom 61
address:  Planá nad Lu?nicí
address:  391 11
address:  CZ
phone:  +420.381277681
e-mail:  prchlikl@seznam.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  03.11.2004 01:35:00
nsset:  FORPSI
nserver:  ns.forpsi.net
nserver:  ns.forpsi.cz (81.2.209.185, 2001:15e8:201:1::d1b9)
nserver:  ns.forpsi.it
tech-c:  FORPSI
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  01.10.2007 10:19:47
changed:  05.01.2016 11:50:14
contact:  FORPSI
org:   INTERNET CZ, a.s.
name:   Stefano Cecconi
address:  Kti? 2
address:  Kti?
address:  38403
address:  CZ
fax-no:  +420.383835354
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  04.08.2008 14:42:08
changed:  06.06.2011 13:55:12
keyset:  FORPSI-KS-EDTE55F2
dnskey:  257 3 5 AwEAAcGyUFnzul/xnZgXBF2dsxkKkemxNYjQxqdW55t2YMw1d+auCOJrtEG2KGICjmHfMyWwZ/LM5KFvZxPEuS/DNBmj+OEaDA1X2kVMdkhmvE5FM05TIvwCFRUf8LFilkn44FEAMhKavQyCxERgCq9hWW842Oz3e4W6uXYP1Q/vVYNk1zP+xsfPyR6PHjxW4tRq4GbBQnpj39EUBoNACbq79IKIDPFLxfNXV8975fKub5s49zG+KpcLFG46S0jy2cfntBm50TLU1hzw2MQ8wBwS5UpthfBWzS+0ikwHZWn2M/TaWDR0dWO0w0e6zHQlwacUxJBqMLlH/BYPMbw8BkreLTE=
tech-c:  FORPSI-KEYSET
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  16.12.2011 11:33:13
changed:  17.12.2014 00:45:25
contact:  FORPSI-KEYSET
org:   INTERNET CZ, a.s.
name:   Stefano Cecconi
address:  Kti? 2
address:  Kti?
address:  38403
address:  CZ
phone:  +420.383835353
fax-no:  +420.383835354
e-mail:  domain@forpsi.com
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  12.12.2011 11:16:3